New Learning and Development Officer in South Wales

Rydym yn chwilio am Swyddog Datblygu Dysgu newydd yn Ne Cymru:
https://methodist.current-vacancies.com/…/3154373…
Os gwelwch yn dda rhannwch y wybodaeth hon mor eang ag sy’n bosibl a gweddïwch am arweiniad Duw yn y broses penodi. Diolch yn fawr.
We are seeking a new Learning and Development Officer in South Wales:
Please share this information as widely as possible and pray for God’s leading in the appointment process. Thank you.