Diary Dates

Wales Synod Cymru: Diary Dates/Dyddiadau 2023-24

2023

September/Medi

16                                Synod – Representative Session/Sesiwn Cynrychiolwyr

(Newtown/ Drenewydd)

October/Hydref

2 9.00am                    Synod Leadership Team/Tîm Arweinyddiaeth (Zoom)

11 2.30pm                   Synod Safeguarding Group/ Grŵp Diogelu (Zoom)

14 9.00am                   Synod Policy Committee/ Pwyllgor Polisi (Zoom)

17 7:00pm                   Synod Schemes & Grants C’tee/ Pwyllgor Cynlluniau a Grantiau (Zoom)

19-20                           Methodist Council /Y Cyngor Methodistaidd

November/Tachwedd

6 – 9                            Stationing Matching/ Cydweddu’r Sefydliadau 1

21 (11am) – 22 (3pm)  Superintendents & SLT/TA (Llandrindod)

23                             MEL Review Group/ Grŵp Adolygu CED

December/Rhagfyr

4-5                           Stationing Matching/ Cydweddu’r Sefydliadau 2

11 9.00am               Synod Leadership Team/Tîm Arweinyddiaeth (Zoom)

2024

January/Ionawr

3-4                          Initial Stationing/ Sefydlu Cychwynnol

10                           Stationing Matching/ Cydweddu’r Sefydliadau 3

23-25                      Synod Retreat/Encil

29-30                      Methodist Council/ Y Cyngor Methodistaidd

29 9.00am              Synod Leadership Team/Tîm Arweinyddiaeth (Zoom)

February/Chwefror

10 9.00am              Synod Policy Committee/ Pwyllgor Polisi (Zoom)

29 7.00pm              Synod Schemes & Grants C’tee/ Pwyllgor Cynlluniau a Grantiau (Zoom)

March/Mawrth

6 Probationers Committee/

Pwyllgor Gweindogion ar Brawf

13-15                       Methodist Council/ y Cyngor Methodistaidd

14                            MEL Review Group/ Grŵp Adolygu CED

20 (11am – 3pm)      Presbyteral Synod Gweinidogion (Abergavenny/ Y Fenni)

25 9.00am               Synod Leadership Team/Tîm Arweinyddiaeth (Zoom)

31 Easter Sunday/ Sul y Pasg

April/Ebrill

18 2.30pm               Synod Safeguarding Group / Grŵp Diogelu (Zoom)

May/Mai

4 onwards               Stationing briefings/ Briffio ar gyfer Sefydlu (Zoom)

11 / 12                     Visit of President and Vice President of Conference/

Ymweliad Llywydd ac Is-lywydd y Gynhadledd

22        5.00pm       Synod Charitable Trust/Ymddiriedolaeth Elusennol

24                           Wesley Day service/ Gwasanaeth Dydd Wesley

June/Mehefin

3                            MEL Review Group/ Grŵp Adolygu CED

5 10.30am             Synod Leadership Team/Tîm Arweinyddiaeth (Office)

 

22 9.00am             Synod Policy Committee/ Pwyllgor Polisi (Zoom)

29 – 3                     Methodist Conference/ Y Gynhadledd Fethodistaidd (Leeds)

Synods 2023-24

2024

14 September/ Medi Synod – Representative Session/Sesiwn Cynrychiolwyr Newtown/ Drenewydd) 10 am – 4pm

2024

19 March/Mawrth Presbyteral Synod Gweinidogion (Abergavenny/ Y Fenni) 11am – 3pm