Chair & Teams

Synod Chairs

Rev. Andrew Charlesworth and Rev. Dr. Jennie Hurd are the joint Chairs of Wales Synod Cymru.

Andrew started his role in September 2023 having begun his Ministry in the Coventry and Nuneaton Circuit, then moving to the Nottingham North East Circuit as Superintendent where he was also appointed as Deputy Chair of District.

Jennie has been Chair of Synod Cymru since 2013, having previously served in the Nuneaton and Atherstone, Y Glannau and Dudley and Netherton Circuits.

Both Chairs can be contacted through the Synod Administrator at the Synod Office or on the details below.

The Chairs work with a number of colleagues who together form the Synod Leadership Team (SLT) and have regular meetings at the Synod Office.

Rev. Andrew Charlesworth

Rev. Dr. Jenni Hurd

Cadeiryddion y Synod

Parch Andrew Charlesworth a Parch Dr Jennie Hurd yw cyd-Gadeiryddion Wales Synod Cymru.

Dechreuodd Andrew ei rôl ym mis Medi 2023 ar ôl dechrau ei Weinidogaeth yng Nghylchdaith Coventry a Nuneaton, yna symudodd i Gylchdaith Gogledd-ddwyrain Nottingham fel Uwcharolygydd lle cafodd ei benodi hefyd yn Ddirprwy Gadeirydd y Cylch.

Mae Jennie wedi bod yn Gadeirydd Synod Cymru ers 2013, wedi gwasanaethu cyn hynny yng Nghylchdeithiau Nuneaton and Atherstone, Y Glannau, a Dudley and Netherton.

Mae’n bosib cysylltu â’r ddau Gadeirydd drwy Weinyddydd y Synod yn Swyddfa’r Synod.

Y Cadeiryddion yn gweithio gyda nifer o gydweithwyr sydd gyda’i gilydd yn ffurfio Tîm Arweinyddiaeth y Synod (TAS) ac sydd yn cynnal cyfarfodydd yn rheolaidd yn Swyddfa’r Synod.

Synod Leadership Team

Chairs of Synod
Cadeiryddion y Synod
Rev. Dr. Jennie Hurd
Rev. Andrew Charlesworth
 01691 830926
029 2076 1515
Email
Email
Assistant Chairs of Synod
Cadeiryddion Cynorthwyol y Synod
Rev. Chris Gray (North)
Rev. Cathy Gale (South)
01492 584376
029 2062 8705
Email
Email
The Synod Secretary
Ysgrifennydd y Synod
Rev. Janet Park  01492 596006 Email
The Assistant Synod Secretary
Ysgrifennydd Cynorthwyol y Synod
Mrs Ffion Rowlinson  07554 958723
The Synod Treasurer
Trysorydd y Synod
Mr. Chris Randall  07757 035065 Email
Synod Property Officer
Swyddog Eiddo’r Synod
Mr. Martin Lougher  01633 892076 Email
Learning Network Coordinator
Cydlynydd y Rhwydwaith Dysgu
Mrs Delyth Davies 07799 902576 Email
Lay Stationing Representative
Cynrychiolydd Lleyg Sefydlu
Dr. Alun Hughes  029 2076 6528 Email
Schemes and Grants Secretary
Ysgrifennydd Cynlluniau a Grantiau
Ms Gill Peace 029 20612425 Email