Welcome

The Wales Synod Cymru website is currently under redevelopment.

A new website will be launched in Spring 2024.

Mae gwefan Wales Synod Cymru yn cael ei hailddatblygu ar hyn o bryd.

Bydd gwefan newydd yn cael ei lansio yng Ngwanwyn 2024.

Welcome to the website of the Wales Synod Cymru.

Wales Synod Cymru represents the work and witness of the Methodist Church in Wales. We consist of some 216 churches and chapels worshipping and witnessing in both languages in 16 Circuits across Wales.

The website is designed to provide you with an introduction to key people in the life of the Synod, information about the way the Synod works, events in the Synod Diary, items of news and interest in the life of the Synod, and copies of Synod Policies and Minutes of its meetings.

Wales Synod Cymru is also part of the wider British Methodist Church which works across England, Scotland and Wales. To go to the main Methodist Church website click here

Wales Synod Cymru is pleased to support the work of the Amelia Trust Farm in the Vale of Glamorgan. To access the Farm website click here

Croeso i wefan Wales Synod Cymru.

Mae Wales Synod Cymru yn cynrychioli gwaith a thystiolaeth yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru. Rydym ni’n cynnwys rhyw 216 o eglwysi a chapeli sydd yn addoli ac yn tystiolaethu yn y ddwy iaith mewn 16 Cylchdaith ar hyd a lled Cymru.

Mae’r wefan hon wedi ei chynllunio i roi i chi gyflwyniad i bobl allweddol ym mywyd y Synod, gwybodaeth am y ffordd mae’r Synod yn gweithio, digwyddiadau yn Nyddiadur y Synod, eitemau o newyddion ac o ddiddordeb ym mywyd y Synod, a chopïau o Bolisïau’r Synod a Chofnodion ei chyfarfodydd.

Mae Wales Synod Cymru yn rhan hefyd o Eglwys Fethodistaidd Prydain Fawr sydd y gweithio ar hyd a lled Lloegr, Yr Alban a Chymru. Er mwyn ymweld â phrif wefan yr Eglwys Fethodistaidd, cliciwch yma.

Mae Wales Synod Cymru yn falch o gefnogi gwaith Ymddiriedolaeth Fferm Amelia ym Mro Morgannwg. Er mwyn dod o hyd i wefan y Fferm, cliciwch yma.